Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Chấm công, Bảo hiểm:

- Thực hiện vận hành công việc Chấm công, Bảo hiểm

- Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu chấm công, bảo hiểm

- Chịu trách nhiệm tham gia xây dựng và triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng tại công ty.

- Kiểm soát việc ban hành các tài liệu quy trình các phòng ban

- Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của các phòng và đề xuất với Trưởng phòng các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu cần thiết.

- Tham gia đánh giá nội bộ hệ thống quy trình trong các phòng ban, dự án.

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng/ Phó phòng

Job Requirement

- Nữ Tốt nghiệp Đại Học

- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm ở mảng audit, kiểm xưởng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, bao quát tốt

 

Similar Jobs

 • Location: Long An
 • Required Skills: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, Kế toán lương, C&B, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, Kế toán lương, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, Kế toán lương, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG-薪资核算员, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG-工资核算员, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG-工资核算会计
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/04/2024
 • Location: Long An
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ, HR Specialist, HR Executive, Personnel Officer, Nhân sự, BẢO HIỂM XÃ HỘI, hr, CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ, HR Specialist, HR Executive, Personnel Officer
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 06/04/2024
 • Location: Long An
 • Required Skills: Chuyên Viên Audit, Chuyên Viên Audit-验厂专员, HSE, Chuyên viên HSE, Chuyên viên kiểm xưởng, Nhân viên kiểm xưởng, Nhân viên audit nhà máy
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 27/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.